facebook tracking

Välkommen till AddAge!

Scroll to content

Välkommen till AddAge Match!

AddAge är arenan för alla kvalificerade arbetssökande över 45 år i Sverige.

AddAge startar nu en FÖRMEDLING  (www.addage.nu) för rekrytering och interims-uppdrag för alla våra medlemmar. Ange följande:

- önskat arbetsområde, önskad befattning och var i Sverige du vill jobba så marknadsför och matchar AddAge dig sen mot arbetsgivarnas behov.

Gå med i AddAge´s förmedling - klicka på "Connect" (blå knapp på öppningssidan) och besvara frågorna.

Arbetsgivare som önskar senior kompetens kan höra av sig för att matcha ditt behov med rätt kompetens.

Välkommen

Connect

Checklista för arbetssökandet:

Att ha en plan för sitt jobbsökande underlättar att följa:

1. Sätt MÅL som Nalle Puh säger: "Det bästa med att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det!"

- 1a. Sätt PERSONLIGT MÅL tydligt för dig själv

- 1b. Lägg upp JOBB-BEVAKNING efter ditt önskade jobb på jobbsökarsajt som indeed.com eller nuevoo.com

2. LINKEDIN är en av de viktigaste kanalerna du behöver säkerställa din presentation på för ökade möjligheter

- 2a. Sätt dina KARRIÄRMÅL på Linkedin som endast rekryterare kan se

- 2b. Skriv in dina mål i din PRESENTATION på Linkedin för besökarna att se

3. Skapa ditt CV - max två sidor trots all din erfarenhet och med betoning på det du gjort under 2000-talet

4. Skriv ihop ditt personliga ANSÖKNINGSBREV som mall som sen kan anpassas för varje sökt jobb. Ta även med en trevlig bild på dig själv

5. Bli gärna medlem i NÄTVERK som handlar om ditt framtida yrke och där visa din kunskap / intresse för ämnet

6. MARKNADSFÖR dig på AddAge genom att presentera dig, ditt önskade yrke och var i Sverige så alla medlemmar kan hjälpa till - även offentligt på Linkedin för bredare marknadsföring

7. Kom på AddAge-MÅNADTRÄFFAR för våra medlemmar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och snart Sundsvall

Tillsammans når vi längre

Åtta skäl att rekrytera erfaren kompetens:

 • 1 + 2. KREATIVA OCH FÖRÄNDRINGSBENÄGNA

  1. KREATIVA:
  Äldre och yngre personer kan ha olika typer av kreativitet. Vanligt hos yngre är ”konceptuella innovationer” - först formulerar en idé och sedan genomför den efter bästa förmåga. Vanligt hos äldre är ”experimentell innovation” - att man inte har en färdig lösning från början utan löser ett problem genom trial and error och med ett lärande och utvecklande förhållningssätt. Det har visat sig att de yngres idéer ofta blir små startup-företag och att i större företag kommer de mest hållbara och högkvalitativa nya idéerna från 45-plussarna och att nobelpristagarna kommit på sina bästa idéer i mogen ålder.

  2. FÖRÄNDRINGSBENÄGNA:
  Få människor i världshistorien har väl någonsin varit med om fler förändringar än dagens 45-plussare. Och i själva verket är det ju just dessa 45-plussare som både skapat och drivit denna otroliga utveckling som samhället nu baseras på!
  Varför skulle vi plötsligt vilja sluta utvecklas? Vi är ju vana vid ständig förändring och tycker att det är konstigt om det inte sker nya saker hela tiden! Vi har uppfostrats till att vara framåtblickande, självsäkra och ständigt nyfikna.

 • 3 + 4. UPPDATERADE KUNSKAPER OCH EFFEKTIV

  3. UPPDATERADE KUNSKAPER:
  Såklart har en äldre person en hel mängd kunskaper som denne har lärt sig för länge sedan. Men denne har som tidigare nämnts varit med om en fantastisk utveckling och därmed uppdaterat sina kunskaper, allt eftersom nya teknologier eller nya förhållanden tillkommit.

  4. EFFEKTIV:
  En stor skillnad mellan en äldre och en yngre person är naturligtvis att den äldre har mer erfarenhet. Den har ju levt längre och varit med om fler situationer. Inte bara inom det aktuella yrkesområdet, utan också om relationer med arbetskamrater, omvärldshändelser med mycket mera. Det innebär att en äldre person är väl rustad att snabbt ta till sig nya kunskaper eftersom denne redan har ett ramverk av kunskaper att koppla de nya typerna av fakta eller handlingssätt till.

  Lång erfarenhet gör att man har självförtroende nog att på ett tidigt stadium ifrågasätta sådant som kan utvecklas till ett potentiellt problem.

 • 5 + 6. PIGG OCH FRISK

  5. PIGG:
  Jag skulle snarare vilja påstå att äldre är mindre trötta än yngre eftersom de själva har makten över sin tid. När det gäller det rent yrkesmässiga kan man i 45-plussåldern verkligen släppa loss sin hela kapacitet och alla ambitioner utan att behöva hindras av att hela tiden behöva ta hand om sin familj. Man har exempelvis inga småbarn som håller en vaken på nätterna, eller som ska hämtas och lämnas på olika ställen så både motivation och energi kan ligga på topp.

  6. FRISK:
  Ja, det är faktiskt så att äldre personer har några fler sjukdagar per år än yngre. Men den riktigt stora skillnaden ser vi när det gäller VAB/Föräldraledighet där åldersgrupperna 25-44 år slår de äldre med hästlängder. Slår man ihop sjuk- och föräldraledigheter så är de yngre borta från arbetsplatsen betydligt mer än de äldre.

 • 7. STANNAR LÄNGRE OCH KORT STARTSTRÄCKA:

  7. STANNAR LÄNGRE:
  En rekrytering kostar en hel del i både tid och pengar och därför vill arbetsgivaren anställa en person som kan stanna kvar länge på jobbet. Idealrekryteringen verkar vara en hen 32 år, dubbla examen, 10 år som chef och begynnande infertilitet men denne existerar ej. Pga fördomar väljs ofta den äldre bort eftersom denne ändå "snart" ska gå i pension trots att den erfarne stannar längre.

  8. KORT STARTSTRÄCKA:
  Dessutom har en äldre nyanställd på grund av sina tidigare erfarenheter och kunskaper en kortare startsträcka än en yngre person som kan behöva mer tid och instruktioner innan denne blir självgående.

  = ANSTÄLL ERFAREN KOMPETENS OCH REKRYTERA LÖNSAMT


AddAge Öst (Stockholm) Vägbeskrivning palle.gustafsson@gmail.com 070-6626462

AddAge Norr (Sundsvall)


852 30 Sundsvall Vägbeskrivning agneta.k.englund@gmail.com ‭+46 70-327 64 30‬

AddAge Syd (Malmö / Helsingborg)

Stapelbäddsgatan
211 75 Malmö Vägbeskrivning addage@heimbeck.se 0706965536

AddAge Väst (Göteborg)


AddAge Väst (Göteborg) Vägbeskrivning carola.weidenholm@gmail.com 070-6698706

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor